Cookie politik
Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere perfekt (bl.a. for at indkøbskurven kan fungere). Hvis du klikker dig videre rundt på siden accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies. Du kan læse mere om, hvilke cookies shoppen bruger, ved at læse om vores cookie politik.
 
 Navneetiketter til børn med motiver - gå til forsiden
Forside | Om Kid's Label | Vilkår | Oversigt over Kid's Label | Kontakt os | Kurv
 

Vælg blandt 6 serier:
Leveres i smart dispenser med enten 250 labels - kr. 129,- eller 500 labels kr. 198,-

Hver serie indeholder 6 forskellige motiver.

Du ser dem på skærmen, når du klikker på den ønskede serie.

Vilkår 1.
Betaling Du kan betale med Dankort, Visa/Dankort, via bankoverførsel eller med Mobilepay. (Obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen). Kidslabel.dk modtager også følgende udenlandske kreditkort: Visa, Visa electron, JCB, Maestro og Mastercard. Der opkræves Nets gebyr på betaling med disse kort på 2,9%.
Hvis du betaler med Dankort eller andre kreditkort, bliver fakturabeløbet trukket på dit kreditkort, når varerne afsendes.
Der er forbundet et kortgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Hvis du overfører pengene til vores konto i Middelfart Sparekasse nr. 1685 3230502500, bliver varerne afsendt, når pengene er gået ind på vores konto.

2. Priser
Priserne er vist eksklusive moms og andre afgifter. Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, udsolgte varer og trykfejl. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

3. Fragt
Forsendelse koster kr. 29,00. Alle varer sendes fortrinsvis med GLS.
Forventet leveringstid er 1-2 hverdage fra modtagelse af betaling, medmindre andet er angivet. Når du har modtaget dine varer, skal du sammenholde disse med ordrebekræftelsen.
Har emballagen tegn på skade, når du modtager den, skal du åbne pakken i overværelse af GLS eller transportøren. Kvittering for modtagelsen er det samme som at sige, at varen er i orden. Er varen beskadiget, påføres kvitteringen nægtet modtagelse. GLS/transportøren tager så pakken med retur, og du kontakter Kidslabel.dk. Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig til GLS, transportøren eller os. Vi opfordrer kunder til at påberåbe sig sådanne skader overfor Kidslabel.dk, til enten Kidslabel.dk eller direkte til transportøren inden for 5 arbejdsdage. Dette letter processen. Det er vigtigt, at emballagen bevares for evt. senere besigtigelse af transportør. Forsinket reklamation efter ovenstående regler medfører, at kunden mister retten til at gøre manglerne gældende. Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden, må denne tåle, at leverandøren foretager afhjælpning. Det påhviler kunden at sikre sig, at produktet kan anvendes til det specifikke formål, det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse. Fejl ved produktet, som opstår som følge af kundens forkerte opbevaring/behandling, er Kidslabel.dk ikke ansvarlig for.
Bliver levering forhindret af force majeure ifalder Kisdlabel.dk intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen. Force majeure er: arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud, såvel som afslag fra myndighedernes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydelse eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne eller andre trafikinstitutioner og transportmidler, vareknaphed på verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyldes force majeure og andre lignende force majeure situationer.
Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Husk at ved Flexlevering, hvor GLS, Postdanmark eller fragtmanden må stille pakken, hvis der ikke er nogen hjemme, overgår ansvaret for pakken til dig.

4. Opbevaring af etiketter
Etiketterne skal opbevares tørt ved jævn stuetemperatur (må ikke komme under 10 grader). De skal opbevares mørkt, f.eks. i kassen, og må ikke udsættes for sollys.

5. Returnering af varer
Har du fået defekte eller fejlleverede varer, skal Kidslabel.dk kontaktes.

6. Garanti/reklamationsret
På alle produkter ydes der 24 måneders reklamationsret ifølge købeloven, men etiketter med selvklæbende lim har en naturlig holdbarhed som kan være mindre end 24 måneder. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Synlige defekter eller mangler bedes anmeldt til Kidslabel.dk straks efter modtagelse eller senest dagen efter, og ikke-synlige defekter eller mangler bedes meldt til Kidslabel.dk senest 5 arbejdsdage efter modtagelse.
Hvor hurtigt skal jeg reklamere? Du skal reklamere hurtigst muligt, efter at du har opdaget manglen ved varen Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: Kidslabel.dk, Sandøvej 16, 8700 Horsens. Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os: Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
Kidslabel.dk's erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning som overstiger fakturaprisen. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar): Kidslabel.dk er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller andre, som han har ansvaret for. Ansvar for tingskade, forvoldt af produktet, fastsættes i henhold til NL 92 § 36: Kunden skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning leverandøren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som leverandøren jvnf. nedenfor nævnte pkt. a og b ikke er ansvarlig for overfor kunden. Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i kundens besiddelse b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følger produktet forårsager. I intet tilfælde er Kidslabel.dk ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Kidslabel.dk og kunden er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, som påstås forårsaget af produktet.
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Inge Carlsen, info@kidslabel.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Retur/fortrydelse
Skulle du fortryde dit køb inden 14 dage, tilbagebetaler vi købesummen, hvis varen er tilbageleveret i væsentlig samme stand og mængde, dvs. at man ikke må have forbrugt nogle af etiketterne. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt, altså hvis du har forbrugt af materialet. Hvis du fortryder dit køb, inden du modtager varen, skal du blot nægte modtagelse af varen, vi vil så kontakte dig, når varen kommer retur til os. Alternativt kan varen sendes til Kidslabel.dk, Sandøvej 16, 8700 Horsens. Varer, der returneres ufranko, nægtes modtagelse uden forudgående aftale. Der kan gå op til 7 arbejdsdage, fra vi modtager varen retur, til vi tilbagefører pengene. Husk at gemme din postkvittering, som dokumentation for, at du har afsendt varen.

8. Sikkerhed
Vores internetbutik fungerer i samarbejde med PBS (Pengeinstitutternes Betalings Systemer), og vi har sikret de følsomme data, der transporteres via nettet i forbindelse med køb ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) kryptering. Så når du indtaster dine betalingsoplysninger, navn, adresse og kreditkort nr. går du ind i et såkaldt "sikkert område". Selve transmissionen er godkendt af PBS, og sikrer dig den størst mulige sikkerhed omkring transaktionen. Når du befinder dig i en sikker zone, vises i bunden af dit browservindue enten et lille "Secure Server"-ikon eller en lukket hængelås. Vi anbefaler desuden at læse mere om sikkerhed på nettet på det website til internetforbrugeren, som er udarbejdet af Forbrugerrådet og Foreningen for Dansk Internet Handel, eller på www.betaling.dk

9. Værneting og lovvalg
Retssager skal uden for de i punkt 6 sidste afsnit nævnte tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra leverandørens virksomhed udøves. Forbrugere: Tvister mellem Kidslabel.dk og forbrugere afgøres efter reglerne om forbrugerværneting i Retsplejeloven. Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist imellem parterne.

10. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (Persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på Kidslabel.dk, har vi brug for følgende oplysninger: - Navn - Adresse - Telefonnummer - E-mail adresse Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Kidslabel.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Kidslabel.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Kidslabel.dk er Claus Bach. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Kidslabel.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Kidslabel.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Kidslabel.dk via email til info@kidslabel.dk

11. Cookies
På Kidslabel.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. Logstatistik Vi bruger en logstatistik på Kidslabel.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades, m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Kidslabel.dk
Kid's Label • Sandøvej 16 • 8700 Horsens • Tlf.: 70252180 • CVR: 39438941 • Mail:info@kidslabel.dkCookies